Трансгуманiзм, як актуальний напрям сучасного свiтогляду

Лядський Ігор Костянтинович – аспірант лабораторії генетики Інституту свинарства імені О.В. Квасницького УААН.

Трансгуманізмце раціональний, заснований на усвідомленні досягнень та перспектив науки світогляд, який визнає можливість та бажаність фундаментальних змін в стані людини за допомогою передових технологій з метою ліквідації страждань, старіння, смерті та значного поліпшення фізичних, розумових та психологічних можливостей людини.

Термін був запропонований засновником ЮНЕСКО Джуліаном Хакслі в 1957 р. у книзі "Нові пляшки для нового вина". Ідеї трансгуманізму є доволі близькими людині, оскільки бажання отримати безграничну владу над світом та життям таке ж давнє, як і саме людство. Про це свідчать міфи і легенди, зокрема про Гільгамеша, Ікара і т.п.

Першим серйозним етапом еволюції трансгуманізму став гуманізм епохи Відродження, що плекав ідеали розвитку гармонійної особистості, за допомогою науки, культури, освіти, естетичного та морального виховання.

Стимулом утворення трансгуманізму можна вважати есе "Дедал: наука і майбутнє" (1923) британського біохіміка Джона Холдейна, в якому він описує те, як наукові і технологічні відкриття можуть змінити суспільство і поліпшити положення людини.

Важливу роль в наданні трансгуманізму його сучасної форми зіграв Роберт Еттінгер. Він поклав початок руху кріоніки публікацією своєї книги "Перспектива безсмертя" (1964). У 1972 році Еттінгер надрукував "Від людини до надлюдини", де розглянув деякі можливі поліпшення людського організму.

Ще один впливовий ранній трансгуманіст – це Есфандіарі, який пізніше змінив ім'я на Fm-2030 (Future Man 2030). Він сформував навколо себе школу оптимістичних футуристів, відому як Upwingers. У 1989 в своїй книзі "Чи транслюдина ви?", дав перший опис концепції транслюдини як еволюційного містка до постлюдства.

У сімдесятих і восьмидесятих виникла безліч організацій, що підтримували ідеї подовження життя, кріоніки, колонізації космосу або футуризму.

У 1992 році був заснований Інститут Екстропії Максом Море і Томом Морроу. Поняття "екстропія" характеризує зростання і життєздатність системи. До основних ідей екстропіанства, як окремого напрямку трансгуманізму, належать сім основних принципів: нескінченний прогрес, самоперетворення, практичний оптимізм, розумна технологія, відкрите суспільство, самонаправлення і раціональне мислення. До речі, саме Макс Море дав перше визначення поняття «трансгуманізм» в його сучасному сенсі.

Завдяки роботам Наташі Віта-море сформувався напрям трансгуманістичного мистецтва, що виражає такі цінності, як продовження життя, збільшення активності і здібності до творчості, вивчення світу, необмежене самопокращення і ін. Це мистецтво створюється з різних галузей знання та включає роботи вчених, інженерів, філософів, вчителів, і інших фахівців. Ідеї і мрії про еволюцію, транслюдину, біотехнології, штучне життя, екстропію і безсмерття стали частиною нашої культури.

До авангарду сучасного трансгуманізму можна віднести Еріка Дрекслера ("Машини творіння", 1986 р.), Ганса Моравека ("Діти розуму", 1988 р. і "Робот", 1999 р.), Андерса Сандберга і американського економіста Робіна Хансона.

В 1998 році Ніком Бостромом і Девідом Пірсом була заснована Всесвітня Трансгуманістична Асоціація. Приділяючи особливу увагу підтримці трансгуманізму як строгої академічної і наукової дисципліни, ВТА випускає "Журнал трансгуманізму".

В кінці 2003 року був створений Російський Трансгуманістичний Рух (РТР). Учасники руху ведуть активну робота над рядом проектів. Серед них – створення російської кріофірми, об'єднання зусиль російських геронтологів, збір і систематизація інформації про старіння людини, створення новітнього сайту з надтехнологій "Вічний розум". Цікаве питання, яке виникає під час поверхневого ознайомлення з ідеями трансгуманізму – чи є ця течія новомодним культом або релігією? Більш поглиблене вивчення теми дозволяє дати рішучу відповідь – Ні. Трансгуманізм точно не є культом. Трансгуманізм не є і релігією, хоча і пропонує розуміння сенсу і цілей існування, а також ідею про те, що люди можуть досягти більшого, ніж ми маємо сьогодні. Але на відміну від більшості віруючих, трансгуманісти прагнуть здійснити свої мрії в цьому світі, покладаючись не на надприродні сили, а на раціональне мислення і безперервний науково-технічний прогрес.

Сучасний трансгуманізм оперує власним понятійним апаратом, що складає велику кількість термінів, зокрема:

Транслюдина – індивідуум, який активно готується стати постлюдиною, використовує всі існуючі можливості для самополіпшення.

Постлюдина – розумна істота, модифікована до такого ступеня, що вже не є людиною.

Надрозум – будь-який розум, що значно перевершує кращі уми людства. Розрізняють слабкий надрозум (більш швидкий ніж людський мозок) та сильний надрозум (якісно перевершує людський мозок). Віртуальна реальність – це оточення, яке ви відчуваєте, не знаходячись в ньому фізично.

Завантаження – це гіпотетичний процес перенесення свідомості з біологічного мозку в комп'ютер. Розрізняють завантаження з руйнуванням, при якому оригінал мозку знищується в процесі сканування, і завантаження без руйнування, при якому оригінал мозку залишається цілий і неушкоджений разом із завантаженою копією.

Технологічна сингулярність – це гіпотетичний момент в майбутньому, коли технологічний розвиток буде настільки стрімким, що графік технічного прогресу стане практично вертикальним. Ця концепція вперше була запропонована Вернором Вінджем.

Окресливши що таке трансгуманізм, потрібно розкрити, які саме технології можуть наблизити постлюдське майбутнє.

Нанотехнології

Технології, що надають безмежні можливості для трансформації матерії на молекулярному та, навіть, субмолекулярному рівнях її будови і дозволять людині оптимізувати навколишній простір під свої потреби та бажання.

Основна ідея нанотехнології полягає в тому, що практично будь-яку хімічно стабільну структуру, яку можна описати, можна і побудувати. Ця ідея бере свій початок ще в хрестоматійному виступі Ричарда Фейнмана в 1959 році ("Там внизу повно місця").

Клонування

Система методів, що застосовується для одержання клонів, які мають генотипи ідентичні до генотипу „батьківської” форми, тобто в усіх деталях відображають ту істоту, з якої було отримано біологічний матеріал.

Кріоніка

Займається збереженням тіла людини після юридичної смерті в стані глибокого замороження з метою його повернення до життя і лікування в майбутньому, коли досягнення медицини і інших технологій це дозволять.

Генна інженерія

Напрямок досліджень практичної генетики, який дозволяє цілеспрямовано перебудовувати геном організму, змінюючи в ньому генетичну інформацію. Різновидами є генна терапія та генетичний допінг.

Генна терапія

Біомедична наука про лікування шляхом введення в клітини пацієнта певних послідовностей ДНК у цілях корекції генних дефектів, або надання клітинам нових функцій, що сприяють усуненню паталогічних процесів.

Генетичний допінг

Напрям прикладної генетики, що розробляє методи маніпуляцій з геномом людини для підвищення її сили, швидкості та витривалості. Вже є достовірні відомості стосовно значення деяких генів в покращенні спортивних результатів. Змінюючи подібні гени люди можуть значно покращувати свої фізичні показники без помітних зусиль та тренувань. При нерозумному використанні новітніх технологій існує вірогідність зашкодити людям і навколишньому середовищу. Вони можуть, в найгіршому випадку, привести до зникнення розумного життя.

Ось деякі згубні сценарії, які обговорювалися трансгуманістами:

Сіра драговина – наномашини, що здатні до самовідтворення, випадково виходять з під контролю і поглинають всю біосферу, перетворюючи її на "сіру драговину". Щоб цьому запобігти, потрібно зробити машини-реплікатори залежними від якогось "вітаміну" – рідкісної хімічної речовини, необхідної їм для функціонування.

Чорна драговина – навмисно виготовлені руйнівні наномашини. Один із способів захиститися від загрози чорної драговини, полягає в створенні глобальної імунної системи, що складається з наномашин, блукаючих по поверхні Землі у пошуках небезпечних реплікаторів.

Надрозум – в разі поганого програмування, або збою програми може захотіти винищити всіх людей або взагалі планету.

Крім того сучасні технології можуть породити нові смертельні віруси, або сприяти появі безпринципних надлюдей, що будуть чинити свавілля та залишатися безкарними і т.п. Безперечно, що існують і інші небезпеки, про які ми поки навіть не здогадуємося.

Але все ж таки, майбутнє настане, тому прогнозування можливих варіантів розвитку подій є життєво необхідним.

Одним з найважливіших питань стосовно трансгуманістичного світу є проблема того, наскільки новітні технології будуть досяжними звичайним людям. Чи стануть тільки пріоритетом для заможних та впливових? Головним аргументом на користь цього свідчить факт, що всі новинки сучасної технології, медицини, косметології, та сфери розваг перш за все доступні еліті суспільства, а вже потім середньому класу і можливо колись бідноті. Але все ж таки з часом технології стають дешевшими, більш масовими та доступнішими простим людям. Багато з того, що ми сьогодні вважаємо за належне, раніше не могли уявити навіть королі та президенти. Дана тенденція обумовлена по-перше тим, що виробники намагаються адаптувати свою продукцію для всіх верств населення, тим самим розширивши спектр потенційних покупців; по-друге – новітні розробки дуже часто роблять дешевшими попередні технологічні досягнення, оскільки дозволяють знизити собівартість виробу або послуги.

Велике занепокоєння викликає можливе погіршення проблеми перенаселення нашої планети та катастрофічне зменшення простору для життєдіяльності людини. Дійсно, дана проблема існує, але науково-технічний прогрес, особливо освоєння світового океану та колонізація найближчих планет, може нівелювати саму її причину – брак ресурсів та вільного простору. Отже, новітні технології повинні, в перспективі не погіршити, а, навпаки, виправити демографічну ситуацію.

Актуальною є розробка правової бази по відношенню до транслюдей. Це питання органічно переплетене з проблемою людської свободи, права окремої людини використовувати новітні технології для розширення своїх розумових та фізичних можливостей та збільшення контролю над власним життям. Крім цього не слід забувати й про право на життя та вільний вибір звичайних громадян. Необхідним є створення спеціальних підрозділів, завданням яких буде видача дозволів на трансформацію, контроль за виконанням умов даного договору та, за необхідністю, ізоляція і покарання постлюдей, що можуть вийти з під контролю через впевненість у свою безкарність та могутність.

Однією з най значущих проблем є питання, як постлюди будуть відноситися до звичайних, не модернізованих людей.

Коли постлюди стануть значно сильнішими, ніж інші, ймовірно, що відносини зміняться від рівності до інших варіантів. Оптимістичний варіант припускає, що постлюди миритимуться з існуванням звичайних людей та всіляко допомагатимуть їм. Будь-яка людина, яка побажає стати постлюдиною, дістане таку можливість, але ті, хто вважатиме за краще залишитися людиною, зможуть вести традиційне людське життя.

Песимістичний варіант припускає, що постлюди вважатимуть людину звичайну абсолютно неефективним способом використання матерії і енергії, яким можна знайти краще застосування. Вони можуть прийняти заходи, які спричинять за собою вимирання людського роду.

Майбутнє трансгуманістичного суспільства є доволі сумнівним, його моделі можуть не вміщуватися в рамки світосприйняття сучасної людини, але в не залежності від ставлення до цієї проблеми різних громадян, факт вірогідності настання нової реальності не можна заперечити. Головне, щоб у цьому модернізованому світі знайшлось місце і звичайним людям, які самі його колись і створять…

Використані джерела

1. Лядський І.К. Досягнення та перспективи молекулярної генетики в контексті генетичної освіти // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку / Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 135 – 143.

2. Мічіо Кайку. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. / Пер. А. Кам’янець. – Львів: Літопис, 2004. – 544 с.

3. Официальный сайт Российского трансгуманистического движения http://www.transhumanism-russia.ru

 


Рекламные ссылки:


ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Авторизация

Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
Яндекс.Метрика